top of page


Innovation Process...
Aviad Granot | winTEAMind

 


*
 


Studio Hale"v
 


*
 


"GIFTED"
 

FJ-הלב-אביעד-16.jpg
JF-הלב-אביעד-שער.jpg


*
 


"The GIFTED Life"
 


"GIFTED" Chanel
 

מבט חדשני על משמעות ה"נתינה" בחיינו -
לפי מחקרים שנעשו על השפעותיה הנוירו-ביולוגיות החיוביות
של "נתינה" על הצד הנותן, במה שמכונה:


"the helper's high"


 

המידה הקטנה-גדולה שמשנה את העולם -
מהלכי ההשפעה שמקיימים את המציאות
והופכים את העולם למקום טוב יותר

באמצעות מעגלים מתמשכים של "נתינה":

"Giving forward"

 

"הנתינה" מקנה כוחות מיוחדים שמשנים את החיים -
בכל העולם כבר יודעים והולכים, מגלים ומפיצים
את הכוחות המופלאים שה"נתינה"
מעניקה לכל אחת ואחד בחיים:


"giver's super-powers"

 


*
 


נתינה במעגל השנה ובמעגלי החיים
"...It's all about GIVING!"
 


*
 


Team Hale"v GIFTED's
 


*
 

bottom of page